Wat is een positioneringsmatrix

En positioneringsmatrix, også kjent som en posisjoneringskart eller posisjoneringsskjema, er et verktøy som brukes i markedsføring og strategisk planlegging for å visualisere hvordan et produkt, en tjeneste eller et merke blir oppfattet av målgruppen i forhold til konkurrenter.

Hvordan lage en positioneringsmatrix

For å lage en positioneringsmatrix i Excel, kan du følge disse trinnene:

 1. Åpne Excel og opprett en ny regneark.
 2. Definer kriteriene som skal brukes til å vurdere posisjonering, for eksempel kvalitet, pris, funksjoner, osv.
 3. Opprett en tabell med kriteriene som kolonneoverskrifter og produktene eller merkene som rader.
 4. Fyll inn cellene med vurderinger basert på hvordan hvert produkt eller merke oppfattes i forhold til hvert kriterium.
 5. Legg til farger eller symboler for å indikere posisjonen til hvert produkt eller merke i forhold til konkurrentene.
 6. Legg til tittel og etiketter for å gjøre matrixen tydelig og lett å forstå.

Kosten baten analyse i Excel

Kosten baten analyse er en metode som brukes til å evaluere kostnadene og fordelene ved et prosjekt eller en beslutning. I Excel kan du utføre denne analysen ved å:

 • Opprette en oversikt over kostnadene knyttet til prosjektet, for eksempel oppstarts- og driftskostnader.
 • Identifisere og kvantifisere fordelene eller inntektene som forventes å oppnås fra prosjektet.
 • Sammenligne kostnader og fordeler for å bestemme om prosjektet er lønnsomt.
 • Bruke Excel-formler og funksjoner til å utføre beregninger og analysere dataene.

Abell-modellen i Excel

Abell-modellen er et rammeverk som brukes til å analysere en virksomhets strategiske posisjonering ved å identifisere kundegrupper, behov, tilbud og teknologier. I Excel kan du bruke en mal for å anvende Abell-modellen ved å:

 • Opprette et regneark med fire kolonner for å representere de fire elementene i Abell-modellen: kundegrupper, kundenes behov, eksisterende tilbud og teknologier.
 • Fyll inn informasjonen for hver kolonne ved å undersøke markedet, kundenes preferanser og konkurrentenes tilbud.
 • Analyser dataene for å identifisere muligheter og trusler, samt styrker og svakheter ved virksomhetens posisjonering.

Ved å bruke disse verktøyene effektivt i Excel, kan bedrifter få verdifulle innsikter som kan hjelpe dem med å ta informerte beslutninger og styrke sin konkurranseevne på markedet.

Ofte Stilte Spørsmål

Her er noen vanlige spørsmål om positioneringsmatriser:

 • Hva er formålet med en positioneringsmatrix?
  En positioneringsmatrix brukes til å visualisere hvordan et produkt, en tjeneste eller et merke blir oppfattet av målgruppen i forhold til konkurrenter.
 • Hvordan skiller en positioneringsmatrix seg fra andre markedsføringsverktøy?
  Mens en positioneringsmatrix fokuserer på sammenligningen av hvordan produkter eller merker oppfattes i forhold til konkurrenter, kan andre verktøy som SWOT-analyse eller PESTEL-analyse fokusere på ulike aspekter av markedsforhold og strategisk planlegging.
 • Hvordan kan en bedrift dra nytte av å bruke en positioneringsmatrix?
  Ved å bruke en positioneringsmatrix kan bedrifter identifisere sine sterke og svake sider i forhold til konkurrenter, og deretter utvikle strategier for å forbedre sin posisjonering i markedet og møte kundenes behov mer effektivt.

Hvordan lage en positioneringsmatrix

For å lage en positioneringsmatrix i Excel, kan du følge disse trinnene:

 1. Åpne Excel og opprett en ny regneark.
 2. Definer kriteriene som skal brukes til å vurdere posisjonering, for eksempel kvalitet, pris, funksjoner, osv.
 3. Opprett en tabell med kriteriene som kolonneoverskrifter og produktene eller merkene som rader.
 4. Fyll inn cellene med vurderinger basert på hvordan hvert produkt eller merke oppfattes i forhold til hvert kriterium.
 5. Legg til farger eller symboler for å indikere posisjonen til hvert produkt eller merke i forhold til konkurrentene.
 6. Legg til tittel og etiketter for å gjøre matrixen tydelig og lett å forstå.

Kosten baten analyse i Excel

Kosten baten analyse er en metode som brukes til å evaluere kostnadene og fordelene ved et prosjekt eller en beslutning. I Excel kan du utføre denne analysen ved å:

 • Opprette en oversikt over kostnadene knyttet til prosjektet, for eksempel oppstarts- og driftskostnader.
 • Identifisere og kvantifisere fordelene eller inntektene som forventes å oppnås fra prosjektet.
 • Sammenligne kostnader og fordeler for å bestemme om prosjektet er lønnsomt.
 • Bruke Excel-formler og funksjoner til å utføre beregninger og analysere dataene.

Abell-modellen i Excel

Abell-modellen er et rammeverk som brukes til å analysere en virksomhets strategiske posisjonering ved å identifisere kundegrupper, behov, tilbud og teknologier. I Excel kan du bruke en mal for å anvende Abell-modellen ved å:

 • Opprette et regneark med fire kolonner for å representere de fire elementene i Abell-modellen: kundegrupper, kundenes behov, eksisterende tilbud og teknologier.
 • Fyll inn informasjonen for hver kolonne ved å undersøke markedet, kundenes preferanser og konkurrentenes tilbud.
 • Analyser dataene for å identifisere muligheter og trusler, samt styrker og svakheter ved virksomhetens posisjonering.

Ved å bruke disse verktøyene effektivt i Excel, kan bedrifter få verdifulle innsikter som kan hjelpe dem med å ta informerte beslutninger og styrke sin konkurranseevne på markedet.

Foto av författare

Santo

Lämna en kommentar