Drukland.nl

Drukland is een online drukkerij. Gewoon met machines, persen en alles wat er nodig is om mooi drukwerk te maken, alleen dat besteden wij uit. Door onze jarenlange ervaring op het gebied van inkoop weten wij waar "abraham de mosterd haalt ". Ons team bestaat uit professionals met een grafische achtergrond, en onze klanten vari?ren van kleine zelfstandigen, tot grote multinationals met duizenden opdrachten per jaar. Omdat ook die willen besparen. Zo simpel is het.

Adres Innsbruckweg 12
Postcode 3047AH
Plaats Rotterdam
Telefoon 088088-3500100
Website www.drukland.nl