Inoflex Gevelbanieren

Met www.inoflex-reclamezuilen.nl voegt NAVC wederom een product website toe aan haar inmiddels enorm assortiment reclame-sites. Gevelbanieren zijn zeer eenvoudig toepasbaar vooral in situaties waar wellicht vanuit vergunningstechnisch standpunt, problemen zijn te verwachten. Door het "tijdelijke" karakter van het product valt deze wetgeving vaak te omzeilen aldus Raymond Diemer van het Nationaal Adviesbureau Visuele Communicatie. Meer info via de website www.navc.nl

Adres Minervum 7460 a
Postcode 4817ZP
Plaats Breda
Telefoon 076076-5811070
Website www.inoflex-gevelbanieren.nl